Zkušenosti klientů s taxCube™

taxCube™ využívají již desítky spokojených klientů

zkušenosti

„Příprava DPH hlášení v taxCube pro nás znamenala časovou úsporu a zajistila zejména jeho včasné podání v požadované struktuře. Kontrolní testy nastavené pro naši společnost pomáhají odhalit případné nesprávně zaúčtované transakce, které můžeme opravit ještě před nahráním do evidence a přípravou DPH hlášení.“
Alena Polyaková, Accounting supervisor, Eaton Industries s.r.o.

“Zabudované testy v taxCube, které kontrolují všechny naše daňové doklady, výrazným způsobem zlepšily systém kontroly celé DPH agendy ve všech třech společnostech naší skupiny. Doklady navíc máme na jednom místě, v případě dotazu od finančního úřadu přesně víme, kde je hledat. Na nové aplikaci oceňujeme její jednoduchost. Implementace proběhla bez problémů, už jsme nemuseli provádět žádné změny v SAPu.“
Ing. Pavel Novák, Ředitel finančních služeb, Zentiva Group, a.s.

„Data pro kontrolní hlášení jsme měli v různých systémech. Jejich případné manuální slučování pro účely zpracování evidence a kontrolního hlášení by bylo nepraktické a ještě hrozilo riziko chyb. Nástroj taxCube všechna tato data podle nastavených pravidel sloučil do jedné záznamní evidence a pomocí integrovaných kontrolních testů zefektivnil zpracování a kontrolu zdrojových dat. Práce s aplikací je intuitivní.
Pavel Brandejs, Manažer finančního účetnictví, Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.

Někteří naši klienti

AmRest Coffee s.r.o.

Benteler ČR s.r.o.

BILLA, spol. s r. o.

CAMPING GAZ CS s.r.o.

Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.

Devro s.r.o.

dm drogerie markt s.r.o.

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Hyundai Motor Czech s.r.o.

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

Monroe Czechia s.r.o.

Nutricia Deva a.s.

OHL ŽS, a.s.

Orifarm Supply s.r.o.

Pepsico CZ s.r.o.

Technistone, a.s.

TRW Automotive Czech s.r.o.

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Škofin s.r.o.

WITTE Nejdek.spol. s r.o.

Wood & Paper a.s.

a řada dalších...