Přínosy taxCube™

Deloitte vyvinul nástroj taxCube™ zajišťující automatickou, jednodušší
a bezpečnější přípravu elektronických DPH hlášení.

přínosy
Zjednodušuje a automatizuje proces přípravy a podání DPH hlášení

Proces přípravy a podání elektronických hlášení je podporován v taxCube™ od importu dat přes kontrolní mechanismy až po elektronické podání.

Umožňuje zpracování DPH hlášení bez nutnosti vést vedlejší evidenci a provádět manuální úpravy mimo systém například v Excel.

Příprava DPH hlášení v taxCube™ přináší časovou a finanční úsporu – zkrácení přípravy z dnů na hodiny, díky čemu klienti šetří náklady.

taxCube™ bude vždy reflektovat aktuální legislativní požadavky.

taxCube™ lze rychle přizpůsobit Vašim novým požadavkům, rozšířit uživatelské přístupy, reflektovat změny v účetním systému.

Provádí celou škálu kontroly dat a daňových hlášení čímž výrazně snižuje riziko chyb a případných postihů
Kontrola platnosti DIČ ve VIES
Kontrola nespolehlivých plátců
Správa kurzů dle ČNB, ECB
Kontrola výpočtu daně
Potvrzování dobropisů, potvrzování vývozů
Opravy daňových kódů, atd.
Umožňuje automatické podání elektronických hlášení

Zasílání všech typů DPH hlášení přímo do EPO, včetně archivace podaných DPH hlášení a přijatých potvrzení o odeslání z EPO pouhým stisknutím tlačítka.

Archivuje kompletní záznamní evidenci k DPH na jednom místě

Vstupní data až po formuláře DPH hlášení, včetně potvrzení platnosti DIČ a potvrzení spolehlivosti plátců k okamžiku podání DPH hlášení jsou archivovány na jednom místě a snadno dohledatelné.

Výhody taxCube™ oproti zpracování v excelu

taxCube™ umožňuje řídit přístupová práva,

taxCube™ umožňuje současnou práci několika uživatelů,

taxCube™ kontroluje kvalitu dat na vstupu celou řadou analytických testů,

taxCube™ reviduje záznamy vůči VIES a registru nespolehlivých plátců, stahuje kurzy ČNB/ECB,

taxCube™ ukládá výsledky testů databáze pro budoucí použití jako důkazního prostředku,

taxCube™ ukládá auditní stopu o všech změnách,

taxCube™ umožňuje připravit a přímo podat všechna hlášení k DPH rovnou do EPO,

taxCube™ umožňuje archivovat všechna podaná hlášení pro budoucí referenci,

taxCube™ pracuje i s velkým objemem záznamní evidence (600 tisíc řádků a víc měsíčně),

taxCube™ automaticky notifikuje uživatele v případě nutnosti podání dodatečného výkazů,

taxCube™ obsahuje velmi pokročilý reporting a možnosti analýzy, pro rychlou analýzu chyb a jejich opravu,

taxCube™ umožňuje rychlou reakci a tím snižuje riziko procesních pokut z titulu nesplnění termínů.

Výhody taxCube™ oproti účetnímu SW

taxCube™ umožňuje provádět změny v daňové evidenci i po závěrce,

taxCube™ lze lehce připravit na legislativní změny (nové lokální reverse charge),

taxCube™ sdružuje data i z dalších systémů, eviduje vstupy a všechny úpravy,

taxCube™ řeší legislativní změny a proto nemusíte měnit účetní procesy při změnách v DPH pravidlech.