taxCube™ – práce v klientské aplikaci

Přehledná a jednoduchá práce s aplikací

Moduly aplikace
moduly taxCube

Záznamní evidence - Hlavní modul, kde najdete a pracujete se všemi položkami uloženými v databázi

Reporty – taCube™ umožňuje definovat libovolné reporty, které Vám rovnou připraví ze záznamní evidence (například report vývozů)

Externí zdroje – zde naleznete kurzy ECB/ČNB, údaje o spolehlivých plátcích, platnost DIČ Vašich obchodních partnerů. Umožňuje upravovat data o obchodních partnerech a hromadně měnit.

Daňové formuláře – zde jsou k náhledu všechny vygenerované formuláře (souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, přiznání k DPH), můžete je exportovat (xml), odeslat do EPO

Nastavení – obsahuje nastavení přístupu k databázím, nastavení uživatelů, individualizovanou technickou konfiguraci

Nahrávání dat – průvodce nahráváním dat do taxCube™. Slouží k validaci zdrojových dat, základní úpravě a obohacení dat dle definovaných pravidel. Následně spustí nahrání do záznamní evidenceNahrávání dat do aplikace

taxCube™ umožňuje nahrávat zdrojové data z různých zdrojů v různých formátech (tzv. profily)

taxCube™ vzájemně slučuje, páruje a obohacuje data z různých zdrojů (například doplňovat JSD, doplňovat Evidenční číslo dokladu z jiného zdroje)

Během nahrávání dat prochází jednotlivé záznamy několika kontrolami a automatickými úpravami

Uživatel je hned (před nahráním do evidence) upozorněn na případnou nesrovnalost, chybu, v zdrojových datech

Nad obohacenými i zdrojovými daty je možné filtrovat a vyhledávat před samotným nahráním do hlavního deník

moduly taxCube


Záznamní evidence

Obsahuje všechna data nahraná do databáze

Dělí záznamy na podléhající DPH a záznamy Mimo předmět DPH. Záznamy podléhající DPH řadí do patřičných období nebo do pozastavených

V datech je možné vyhledávat a filtrovat několika způsoby (fulltext, drop menu, kopírováním více hodnot ze schránky, kombinované filtry), je možné si uložit filtr, ukládat jednotlivé tabulky do souborů (xls, xlsx, csv)

moduly taxCube

Jednotlivé položky je možné upravovat širokou škálou přímých úprav

moduly taxCube

Každá úprava je auditně zaznamená (původní záznam, storno záznam, opravený záznam) a automaticky se vepíše komentář k měněným položkám

moduly taxCube

Umožnuje „na kliknutí“ vytvoření základních výkazů – Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení

moduly taxCube

Umožnuje filtrovat všechny měněné záznamy