taxCube™ – individuální nastavení podle potřeba klienta

Bezpečný systém, Vám přesně na míru

Architektura IT řešení aplikace taxCube™ a spjatých databází

Architektura taxCube
Zdrojová data

taxCube™ zpracuje data z libovolného zdroje

taxCube™ podporuje všechny základní typy formátů

taxCube™ přizpůsobí import dat podle struktury ERP systémů klienta


Klientská aplikace

Aplikaci taxCube™ je možné spouštět vzdáleně (ze sdíleného disku), nebo z jednotlivých počítačů.

Z aplikace taxCubeTM se nahrávají data rovnou do databáze (data neopustí společnost)

Dle nastavené konfigurace, taxCube™ automaticky upravuje zdrojová data pro potřeby výkazů (převod do záznamní evidence) a umožňuje upravovat data dle definovaných pravidel s ohledem na účetní metodiku klienta

Pro veškeré změny uchovává taxCube™ detailní auditní stopu o všech daňových dokladech tj. čas importu, kdo import provedl, jaké změny byly provedeny, jaké testy hlásily chybu, kdy doklady vstoupily do přiznání

taxCube™ umožňuje nastavení uživatelský přístupů a práv podle Active Directory

Požadavky: CPU min 1,5GHz, 3GB RAM, Internet access, MS Windows (Vista / 7/8) 32bit or 64bit, .NET Framework 4.5 (nebo novější)


Databázový server

Systém pracuje s dvěma SQL databázemi (testovací a produkční)

V databázi je uloženo (a) konfigurace postupu zpracování zdrojových dat, (b) všechny položky záznamové evidence; (c) vygenerované daňové formuláře, (d) systémové logy, (e) načtené informace z externích aplikací (viz aplikační server)

Požadavky: CPU min 2GHz (více jader), 4GB RAM, MS Windows 64bit, MS SQL Server 2008 R2 or 2012 or SQL Server 2012 Express Edition or 2014 Express Edition, napojení na Active Directory (optional), .NET Framework 4.5 (nebo novější)


Aplikační server

Komunikuje s veřejnými službami (VIES, registr spolehlivých plátců, ECB/ČNB kurzy, EPO)

Doplňuje data do databáze (kurzy), ověřuje obchodní partnery (platnost DIČ, registr spolehlivých plátců)

Požadavky: CPU min 2GHz, 2GB RAM, MS Windows 64bit, napojení na Active Directory a databázový server, .NET Framework 4.5 (nebo novější)